Vällingbykyrkan Kalender Berätta vad Gud har gjort lägg in böneämne


Vasaloppssatsningen 2022

Vasaloppssatsningen 2022

Vi gläds över att de insatser som gjorts under tidigare år börjat ge positiva effekter. Det har blivit fler barn, fler ledare, större engagemang och vi har fått mer ekonomiska resurser så vi kan göra mera. Men det behövs mer och vi har ännu inte möjligheter att kunna anställa någon på deltid för att arbeta med barnen och ungdomarna här i Västerort.
Tyvärr så lever allt för många barn och ungdomar här i Västerort i trasiga livssituationer, finner ingen mening att leva… . De behöver hopp, framtidstro, något att leva för. Vi vet att Jesus ger det. Det är allt för många som inte hört om Jesus, haft kontakt med en kristen, aldrig fått möjlighet att välja det Jesus ger.
Vi vill fortsätta att göra något åt det. Därför åker vi Vasaloppet ”Öppet spår”, 90 km måndag den 28 februari och Vasaloppet45 45 km tisdag den1 mars för att skapa uppmärksamhet, engagemang och resurser för detta. Du som vill kan hjälpa till! Du kan sponsra det vi gör genom att skänka pengar till ”Vasaloppssatsningen”.
Visionen är att församlingen ska få ekonomi för att anställa folk som brinner och vill arbeta bland barn och ungdomar här i Västerort, men även frivilliga.
Vill du veta mer eller göra något så ring Ulrik Jonsson på 0707 – 87 37 57.
Vill du stötta ekonomiskt så kan du sätta in pengar på pg. 41 71 66 -6 eller Swisha till 1233 20 56 14. Märk gåvan med ”Vasaloppssatsning”. Pengarna kommer då till församlingens konto ”Västerort Barn och Ungdomar”. De pengar som kommer in där används endast för kostnader för arbete bland barn och ungdomar i Västerort
Du kan även följa Vasaloppssatsningen på Facebook sidan Vällingbykyrkan.
https://www.facebook.com/search/top/?q=v%C3%A4llingbykyrkan&epa=SEARCH_BOX

Du som vill följa åkarnas resa under Vasaloppet har två alternativ som beskrivs nedan.

Du behöver åkarnas namn och ”förening”:

Måndag 28/2 Öppet spår Måndag 90 km Start kl. 07.00
Jan Andersson Västerort Barn och Ungdom
Ulrik Jonsson Västerort Barn och Ungdom

Tisdag 1/3 Vasaloppet 45 45 km Start kl. 08.00
Martina Eidenstedt Kämpa på

Du som vill följa Vasaloppsåkarna kan göra det på följandesätt:
1.Gå till Vasaloppets hemsida (välj resultat):
Använd länken nedan:
https://results.vasaloppet.se/2021/?_ga=2.227873885.1776254723.1614407575-1043958339.1582212508
Välj vårat lopp för måndag 28 februari eller tisdag 1 mars, slå in våra namn så ser du hur långt vi har åkt och våra mellantider.

2. Ladda ned Vasaloppsappen
För varje kontroll vi passerar kommer du att få en push-notis.
För att kunna följa en åkare behöver du lägga till den personen som favorit i appen. Du kan följa 15 skidåkare utan kostnad.
1. Klicka på Favoriter: Lägg till & följ dina vänner och sök din favorit med hjälp av namn (förnamn och efternamn).
2. Klicka på plus-tecknet för att lägga till personen som favorit.
3. Alla dina favoriter listas nu under sektionen Favoriter.
4. Du kan se detaljerna för dina favoriters åk genom att klicka på namnet.
Här kan du hämta appen:
https://www.vasaloppet.se/vinter/app/#folj

eller i Google play eller Appstore

Snabbaste vägen till oss med SL


Lyssna (MP3)
200712 Ulrik Jonsson
201129 Julfest
201206 Gertrud Storsjö
201213 Jonas Karlsson
201220 Ulrik Jonsson
210103 Börje Norlen
210110 Ulrik Jonsson
210117 Daniyel Tavackolian
210124 Ulrik Jonsson
210131 Jerker Ivefjord
210207 Ulrik Jonsson
210214 Gertrud Storsjö
210221 Mika el Karmeborg
210228 Börje Norlen
210307 Ulrik Jonsson
210314 Ulrik Jonsson
210321 Ulrik Jonsson
210328 Magnus Vesterlund
210402 Ulrik Jonsson
210411 Jerker Ivefjord
210418 Ulrik Jonsson
210425 Gertrud Storsjö
210502 Jonas Karlsson
210509 Ulrik Jonsson
210516 Vårfest
210523 Börje Norlen
210530 Ulrik Jonsson
210606 Birgitta Högman
210613 Strefan Storrank